1

Sklep internetowy www.lukasynoshop.pl jest własnością firmy: Lukasynoshop Anna Szymańska,
NIP: 542-108-44-51, REGON: 361074272

2

Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
- sklep internetowy 24h/dobę

3

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14, w soboty i niedziele rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

4

Zamawiający zobowiązany jest podać adres e-mail lub/i numer telefonu. Na wskazany kontakt zamawiający zostanie poinformowany o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i możliwych metodach i kosztach wysyłki. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 24h nie będą realizowane.

5

Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

Płatności ( wartość zamówienia + koszt wysyłki ) dokonujemy:

przelewem na konto

Lukasynoshop 51 1160 2202 0000 0002 7869 9801
- poprzez system płatności paypal.com

koszt przesyłki w przypadku płatności przelewem (przedpłata) 15.00

Wpłaty z zagranicy

Swift/Bic: BIGBPLPW Lukasynoshop Anna Szymańska PL 51 1160 2202 0000 0002 7869 9801

Koszt wysyłki zagranicznej do indywidualnego ustalenia (drogą e-mailową).

6

Lukasynoshop zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości (patrz punkt 4 i 5 ). Zamawiający zostanie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji .

7

Czas realizacji zamówienia 2-14 dni roboczych.

8

Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Istnieje możliwość dokonania zakupu w innej walucie, szczegółowe informacje drogą mailową sklep@lukasynoshop.pl

9

Faktura dołączana jest do przesyłki jeśli zostanie to zaznaczone przy składaniu zamówienia.

Dowodem zakupu jest potwierdzenie przelewu na konto lub paragon.

10

W przypadku braku towaru w magazynie zamawiający jest o tym informowany. Istnieje możliwość anulowania zamówienia, wykreślenia z zamówienia brakującego towaru lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia do momentu uzupełniania towaru na magazynie

11

Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na naszym koncie.

12

Odbiór przesyłek.

Zamówiony towar należy sprawdzić w obecności kuriera. Jeśli przesyłka lub/i towar w niej zawarty jest uszkodzony Kurier ma obowiązek sporządzić protokół szkody na dokumencie przewoźnika . Reklamacje bez tego dokumentu nie będą rozpatrywane.

13

Firma Lukasynoshop zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z "ustawą o ochronie danych osobowych". Klienci sklepu mają prawo do wglądu, poprawiania i wysłania żądania o zaprzestaniu wykorzystywania ich danych osobowych

14

Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia nie zaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144, poz. 1204), są umowami na odległość , jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) z dnia 10 marca 2003 r.) Art. 7 ust. 1 Ustawy mówi, że: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

15

ZWROT TOWARU

Klient ma możliwość bez podania przyczyny zwrócić zamówiony towar w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki po uprzednim przesłaniu formularza zwrotu/reklamacji do firmy Lukasynoshop (formularz przesyłamy na życzenie klienta na jego skrzynkę e-mail). Towar musi być nieuszkodzony, posiadać oryginalne metki i oryginalne opakowanie jeśli takowe występowało. Warunkiem zwrotu/reklamacji/wymiany jest potwierdzenie dokonania wpłaty. Koszty transportu za zwrot albo wymianę towaru ponosi kupujący. Zwrot ewentualnej przedpłaty zostaje uiszczony w przeciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia towaru w lukasynoshop.pl (wyjątkiem jest brak potwierdzenia numeru konta do zwrotu towaru). Zwrot pieniędzy za towar odbywa się tylko i wyłącznie przelewem na konto Klienta ( po potwierdzeniu danych z zamówienia). W przypadku wysłania niekompletnego albo niezgodnego z zamówieniem towaru koszty transportu ponosi lukasynoshop.pl.

16

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym, strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane Sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego

17

Towary oferowane na www.lukasynoshop.pl ich nazwy i znaki towarowe są wyłączną własnością ich producentów i podlegają prawnej ochronie. Na stronie znajdują się informacje o właściwościach i rozmiarach produktów, cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. Zdjęcia produktów możliwie jak najwierniej oddają rzeczywisty ich wygląd. Zastrzegamy jednak, że kolory mogą nieznacznie się różnić, spowodowane jest to różnymi ustawieniami parametrów wyświetlania monitorów klientów. Zaznaczamy, iż zwroty z powodu błędów w podanych wymiarach w granicach ok. 1-2 cm (odzież) nie będą uznawane i nie są podstawą do zwrotu.

18

REKLAMACJE

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką
pocztową na adres Lukasynoshop Ogrodniki 9H 16-070 Choroszcz.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię dowodu wpłaty oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje i zwroty rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe z powodu niedostępności na magazynie, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

19

Lukasynoshop zastrzega sobie prawo do fotografii, wyłączności posiadania praw autorskich zamieszczanych na stronie sklepu. Pobieranie fotografii bez zgody sklepu jest nielegalne i narusza ustawy o ochronie treści własności intelektualnej.